Történeti

Grassalkovich-Hatvany kastély

A hatvani kastélyt Grassalkovich (I.) Antal építtette 1754 és 1757 között, majd 1763-ban kibővíttette. Bár a település uradalmi székhely volt, mégsem szolgált a Grassalkovichok rezidenciájaként, a család Pesttől keletre fekvő kastélyai közül leginkább a gödöllőit használta. Ekkor még nem tartozott a kastélyhoz díszkert, ami szintén inkább az épület gazdasági, mintsem rezidenciális rendeltetésére utal.
A hatvani kastély a középkori vár maradványainak helyén, feltehetően egyes megmaradt épületrészek felhasználásával készült úgy, hogy főhomlokzata a főtérre néz, és néhány méterrel kiemelkedik környezetéből, a közeli Zagyva folyó árteréből.

Az épület jellege:
Főútvonal mentén, térre néző, vaskerítéssel övezett, kis földhányáson épült, szabadonálló, középkupolás, U alakú egyemeletes kastély, csatlakozó gazdasági épületekkel. Késő barokk.
Az egyemeletes kastély eredetileg oldalszárnyak nélkül épült, homlokzati frontja 62 méter. Homlokzatát kis kiülésű fejezetnélküli falsávok (lizénák) és tükrök tagolják. Külső falsíkra helyezett zsalus ablakait egyszerű vakolt, alig profilált füles keret határolja.Emeletválasztó párkányánál sokkal gazdagabb kiképzést kapott a nagykiülésű kettős koronázó főpárkány, mely erős árnyékhatást ad. Ablaktengelyeinek osztása 8+3+8. A középrizalit, mely jellegzetes hangsúlyozással mutatja a díszterem szélességét, megmagasodva, erős kiülésű párkányt kapott, mely a hazai barokkot, nevezetesen a Grassalkovich-stílusban épült kastélyokat jellemző, megtört ívű oromfalban nyer befejezést. Ennek orommezőjében helyeződött el a Grassalkovichok kőből készült grófi címere.

Az építtető unokája, Grassalkovich (III.) Antal herceg halála után a hatvani uradalmat báró Sina György és fia, Simon vásárolta meg. Báró Sina Simon 1864-ben eladta birtokait egy belga banknak, amely elkezdte azt részletekben eladogatni.

1867-ben az uradalom jelentős részét Deutsch Ignác terménykereskedő vásárolta meg, 460 ezer forintért. A kastély, mint afféle tartozék, részét képezte az elsősorban jó gabonatermő volta miatt megvásárolt birtoknak, de az első évtizedek alatt a Deutsch-család még nem lakta a kastélyt.
A Hatvany-Deutsch család számára a XIX. század utolsó harmada az anyagi felemelkedés évtizedeit jelentette. Az 1856-ban alapított családi cég, a „Deutsch Ignácz és Fiai” jóvoltából Budapesten kívül is számos vállalatot hoztak létre vagy vásároltak meg, amelyek mellett reprezentatív lakóépületeket is építettek.
A Deutsch Ignácz és Fiai cég jó két évtizeddel a hatvani uradalom megvásárlását követően, 1889-ben alapította a hatvani cukorgyárat. A gyár területén a tulajdonos-vezetők számára kastélyszerű épületeket emeltek, amelyet Hatvany József, illetve a vállalat igazgatóságához tartozó Koppély Géza használt. (Az egyik épület az ún. „cukorgyári kastély”, a másik, közvetlenül a gyár bejárata mellett álló „Koppély-kastély”.)
A cukorgyár felépülte után, 1890 körül a Grassalkovich-kastélyt Hatvany-Deutsch József unokatestvére, Sándor kezdte használni. Először csak a keleti szárny néhány szobáját rendezte be, majd megkezdte az épület felújítását és a park kialakítását.


forrás: A Hatvanyak emlékezete. HLM Füzetek 18.

 

Vissza a listához »