Múzeumpedagógiai foglalkozások

 

Aktuális múzeumpedagógiai kínálat:

 

premontrétől a zagyva völgyéig

 

PREMONTRÉTŐL A ZAGYVA-VÖLGYÉIG - A premontrei rend megtelepedése Hatvan környékén (2021.10.29.-2022.03.31.)

A premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította Szent Norbert. A rend tagjai szinte az alapítás óta jelen vannak Magyarországon is. A premontreiek az elmúlt évszázadokban részesei és alakítói voltak a magyar társadalomnak, vallási életnek, művészetnek és tudománynak is. Az évforduló alkalmából a Hatvany Lajos Múzeum időszaki kiállításon mutatja be a rend, valamint az egykori hatvani prépostság történetét.

A díszes kezdőbetű - iniciálé készítés
A korosztálynak megfelelő tárlatvezetés után a gyerekek megismerkednek az iniciálé fogalmával, legjellegzetesebb megjelenési formáival. Ezt követően egy, a kiállításhoz készített kódexlap-sablonon gyakorlatban is kipróbálhatják a betűdíszítést színes ceruza, filctoll és zsírkréta segítségével. Záró feladatként mindenki elkészítheti saját keresztnevének iniciáléval díszített változatát.

A foglalkozás hossza: 35 perc
Ajánlott korosztály: 1-4.osztály
A maximális csoportlétszám 30 fő. A nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással fogadjuk.
Ajánlott tantárgy: Vizuális kultúra, Technika és tervezés

Hiteles helyi munkálkodás - oklevélkészítés
A korosztálynak megfelelő tárlatvezetést követően a tanulók egy korabeli oklevél szövegének szétvágott darabjait kapják meg. Miután közösen megbeszéltük a hiteleshelyi oklevelek szerkezeti felépítését, a tanulók önállóan illesztik össze a szövegtöredékeket egy egésszé, a megbeszélt szabályszerűségek alapján. Az így elkészült dokumentumokat kávéba mártjuk, hogy régies hatást érjünk el. Végül frottázs technika segítségével függőpecsétet készítünk, s ezzel egy teljes értékű oklevél másolatot hozunk létre. Záró feladatként mindenki elkészítheti saját keresztnevének iniciáléval díszített változatát.

A foglalkozás hossza: 45 perc
Ajánlott korosztály: 5-8. osztály
A maximális csoportlétszám 30 fő. A nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással fogadjuk.
Ajánlott tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat


Az emlékezés hordozói – múzeumi óra
A foglalkozás célja, hogy a diákok képet kapjanak arról, hogy különböző korokban milyen elgondolások, elvárások és csalódások kapcsolódtak a szöveghez, mint a kulturális emlékezet médiumához. Az emlékműveknek vagy a könyveknek nagyobb a megőrző ereje? A nyomtatás elterjedése elősegíti vagy gátolja a tudás örökét? A bevésés vagy a hiány határozza meg inkább az emlékezést? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ Aleida Assmann irodalomtörténész Szövegek, nyomok, hulladékok: a kulturális emlékezet változó médiumai c. tanulmánya alapján.

A foglalkozás hossza: 45 perc
Ajánlott korosztály: 9-12. osztály
A maximális csoportlétszám 30 fő. A nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással fogadjuk.
Ajánlott tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 

muveszek adomanyozok

 

MŰVÉSZEK ÉS ADOMÁNYOZÓK (2021.06.15.-12.31.)

A Művészek és adományozók c. időszaki tárlat a hatvani kulturális intézmény két kiemelt adományozó-művészéről, Gódor Kálmánról (1911-1991) és Gergely Tiborról (1900-1978) emlékezik meg. A három teremből álló kiállítás kétharmad részben a Gódor Kálmán-tárlatot foglalja magába. A Hatvany Lajos múzeum így állít emléket halálának 30. évfordulóján a hatvani lokálpatrióta művésznek.

’56 Hatvanban – interaktív műelemzés
Gódor Kálmán számára minden bizonnyal különleges esemény volt az 1956-os forradalom és szabadságharc. Legalábbis erre utal az a tény, hogy többször is feldolgozta ezt a témát. 1956 gyertyákkal c. művének három változatát is ismerjük, ám egyik sem mutat rokonságot a kanonikus forradalom-képekkel. Nem a dicsőség pillanatát kívánja kimerevíteni, hanem az áldozatadásnak állít emléket. De van e releváns üzenete a kortárs jelenünk számára?
A korcsoportnak megfelelő tárlatvezetés után a tanulók maguk tárják fel a mű mondanivalóját. A cél, hogy a tényadatok ismertetése, majd néhány indító gondolat után a gyerekek önálló észrevételeik mentén, irányító kérdések segítségével eljussanak egy vagy akár több lehetséges értelmezési keret meghatározásához.

A foglalkozás hossza: 35 perc
Ajánlott korosztály: 7-12. osztály
A maximális csoportlétszám 30 fő. A nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással fogadjuk.
Ajánlott tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat


Gódor vagy nem-Gódor? - memória játék
A korosztálynak megfelelő tárlatvezetés után a tanulók egy kvízjátékban vesznek részt, 4-5 fős csoportokra bontva, ahol képpárokból álló vetítést látnak majd. Minden dián egy, a kiállításon látható mű, valamint egy, az egyetemes művészettörténetből kiragadott „hasonmás” alkotás jelenik meg. A cél, a kiállítás képeinek felismerése. A bónusz feladat egy fekete-fehér Gódor reprodukció kiszínezése. A legügyesebb csoport jutalomban részesül.

A foglalkozás hossza: 45 perc
Ajánlott korosztály: 5-8.osztály
A maximális csoportlétszám 30 fő. A nagyobb létszámú osztályokat csoportbontással fogadjuk.
Ajánlott tantárgy: Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat

 

A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges, legalább 3 nappal a tervezett látogatás előtt.
Jelentkezés módja és az igények egyeztetése:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0637/540-124

 

Korábbi foglalkozások:

 

2_.jpg5_.jpg1_.jpg3_.jpg4_.jpg