Egy kevésbé közismert szent – Kinga ünnepe

Az első magyar királyi család, a Turul (Árpád) – ház számos erkölcsi nagyságot és példaképet adott nekünk, szentté, vagy boldoggá avatásukkal pedig az egész keresztény világnak.

A legismertebbek a nők között Erzsébet és Margit, a férfiaknál pedig István, Imre, László. Míg utóbbiak uralkodók, vagy Imre várományos volt, a nők uralkodó feleségként, királynőként, királylányként élték életüket.

A 13. században élt Kinga (Erzsébet és Margit mellett, akinek nővére) IV. Béla leánya volt, aki bár szigorú hitben élte az életét, mégis feleségül ment Boleszláv lengyel királyhoz, akivel továbbra is megtartotta tisztaságát. Együtt uralkodott férjével, igyekezett jót tenni új népével. Kolostorokat építettek, illetve nevéhez kötődik a wieliczkai sóbánya megnyitása is.

34305

Férje halála után visszavonultan, apácaként folytatta életét, nagy tisztelet övezte tetteit, messze híres volt önzetlenségéről, segítő szándékáról. Hazánkban kevésbé ismert, csupán egyetlen templom viseli nevét (Küngös, Veszprém vm.), Lengyelországban viszont kedvelt és népszerű alakja.

16bkinga

A fentieken túl azért is jelentős Kinga tisztelete (ünnepe eltávozásának évfordulója – 1292.07.24.), mert idősebb Jakab apostol előnapján, vigíliáján emlékezünk reá. Jakab pedig azért jelentős a tanítványok között (gondoljunk csak zarándokhelyére, spanyolországi tiszteletére), mert Péter és János mellett jelen volt a színeváltozás csodájánál is. Ezen felül a Szent Korona zománcképei között is szerepel, tehát számunkra még nagyobb jelentősége van idősebb Jakabnak.

Jakab

Szentjeink, boldogjaink, mártírjaink tisztelete, emlékük őrzése, életük megismerése – felekezeti hovatartozástól függetlenül - egy tartást, mércét ad számunkra, annak ellenére, hogy akár többszáz év is választ el bennünket tőlük. Sokat változott bár azóta a világ, elsősorban a technikai fejlettség és kényelem, de a örök emberi értékek, mint a hit, az együttérzés, a cselekvő szeretet, a másokért való felelősségvállalás változatlanok maradtak.

A mai napon, Turul (árpád) - házi Szent Kinga ünnepén erre emlékezünk.

Kinga

Simon Tamás néprajzkutató

Képek forrása:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/arpad-hazi-szent-kinga-szuz1

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/07/24/lengyelorszag_egyik_vedoszentje_arpad-hazi_szent_kinga_kunigunda

https://mult-kor.hu/ferjevel-aszketaeletet-folytatott-a-csodateteleirol-es-onzetlensegerol-hiresarpad-hazi-szent-kinga-20210724